logo


Gemeente Rijswijk

Om de leegstand in Winkelcentrum In de Bogaard Rijswijk tegen te gaan, is er een werkgroep door de gemeente Rijswijk ingesteld.
Deze werkgroep praat met ondernemers, vastgoedeigenaren en bezoekers van het winkelcentrum over de toekomst van de Bogaard.
Doordat zij een ruimte in “De Terp” hebben, waar ze dagelijks aanwezig zijn, werd deze ruimte omgedoopt tot de Vuurtoren.

Middels dit thema hebben wij een visuele identiteit ontwikkeld.
De vuurtoren